Reiseavtalene videreføres inntil videre

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og partene har bestemt seg for å fortsette forhandlingene rundt særavtalene om dekning av kost ved reiser utenlands og innenlands til neste år. Inntil videre gjelder dagens avtaler.

Publisert: 20. des 2019, Sist endret: 20. des 2019

Man har ikke kommet i havn med forhandlingene rundt reiseavtalene før nyttår.

I PM 2019-23 skriver Kommunal- og moderniseringsdepartementet at dagens avtaler med tilhørende satser derfor videreføres slik de er inntil forhandlingene er ferdig.

Særavtaler som blir videreført

Permisjonsavtalen, eller Særavtale om medregning av permisjon uten lønn og annet midlertidig fravær som pensjonsgivende tjenestetid i Statens pensjonskasse, videreføres til og med 31. desember 2020.

Særavtale om fleksibel arbeidstid i staten videreføres til 30. september 2020.

Særavtale om permisjon og økonomiske vilkår ved etter- og videreutdanning, kurs mv. videreføres til 31. desember 2021.

Andre særavtaler som er blitt endret, vil bli oppdatert på Arbeidsgiverportalen 1. januar 2020.

Særavtaler som blir endret

PM-2019-15: Særavtale om dekning av flyttekostnader

 Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 9.8.

PM-2019-17: Særavtale om godtgjørelse mv. på tokt

Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 9.5.

PM-2019-18: Særavtale om godtgjørelse ved opphold i polare strøk

Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 9.9.

PM-2019-19: Særavtale om oppdrag på petroleumsinnretninger til havs

Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 9.6.

PM-2019-21: Særavtale om økonomiske vilkår ved endret tjenestested

Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 9.7.