Legeerklæring for lengre fravær gjeninnføres

Fra 1. juni vil ikke lenger arbeidstakere kunne bruke egenmelding de første 16 dagene ved sykefravær, så fremt arbeidsgiver ikke tillater det.

Publisert: 25. Mai 2020, Sist endret: 20. okt 2020

16. mars innførte regjeringen en midlertidig forskrift om at arbeidstakere kunne bruke opptil 16 dagers egenmelding om de ble syke. Regelen var generell og ikke bare knyttet til covid-19. Begrunnelsen var at du ikke skulle belaste primærhelsetjenesten om du ble syk i den pågående smittesituasjonen. Nå er kapasiteten igjen god hos legevakt og fastleger.

Selv om flere statlige virksomheter lokalt har avtalt mulighet for utvidet egenmelding, var rett til 16 dagers egenmelding en utvidelse av antall egenmeldingsdager for mange statlige virksomheter.

Fra 1. juni gjelder disse reglene for lengre fravær:

  • Arbeidstaker må ha legeerklæring for fravær utover det antall egenmeldingsdager som virksomheten har avtalt. Dette gjelder også covid-19-relatert fravær.
  • Arbeidsgiver kan fortsatt velge å gi rett til å bruke egenmelding de første 16 dagene, men fra 1. juni er de ikke lenger pålagt å godta dette.
  • Arbeidstaker må ha arbeidet hos arbeidsgiver i minst to måneder for å kunne bruke egenmelding. Dette er en innskrenkning i den midlertidige forskriften som ga nyansatte rett til å bruke egenmelding etter fire uker.
  • Selvstendig næringsdrivende og frilansere må ha legeerklæring for covid-19-relatert sykdom for å ha rett til sykepenger fra fjerde dag i folketrygden.

Arbeids- og sosialdepartementet om gjeninnføring av legeerklæring for lengre fravær (regjeringen.no)