Partene med ny avtale om arbeidstid i staten

Partene i staten ble fredag 29. mai enige om en ny sentral avtale om arbeidstid som er tilpasset den situasjonen vi er i nå.

Publisert: 29. Mai 2020, Sist endret: 29. Mai 2020

Dette er hovedpunktene i den nye avtalen som ble undertegnet fredag 29. mai: 

  • Adgangen til utvidet overtid og redusert hviletid for virksomheter med samfunnskritisk funksjon, blir ikke videreført som en sentral avtale. 
  • Har virksomhetene et behov for arbeidstidsordninger av et slikt omfang at de må søke sentrale parter om godkjenning, kan virksomhetene søke etter vanlige regler om godkjenning av fravik fra arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid. Partene er enige om å tilstrebe raske og konstruktive prosesser i den foreliggende situasjonen. 
  • Kjernetiden settes fortsatt ut av kraft til 15. september. 

Forlenger ikke avtalen om utvidet overtid

De sentrale partene har ikke funnet grunnlag for å forlenge avtalen om utvidede rammer for arbeidstid på grunn av koronasituasjonen. Adgangen til utvidet overtid og redusert hviletid for virksomheter med samfunnskritisk funksjon, blir dermed ikke videreført som en sentral avtale. 

Det er tatt inn en presisering i avtalen om at virksomheter som har behov for arbeidstidsordninger av et slikt omfang at det betinger godkjenning fra de sentrale parter, kan søke om godkjenning av fravik fra arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid på vanlig måte.  

Det må foreligge lokal enighet og de lokale partene må gjennomføre gode prosesser lokalt, der særlig forholdet til kompenserende hvile og fordeling av belastning er drøftet.  

Kjernetiden fortsatt satt ut av funksjon

Kjernetiden er fremdeles satt ut av funksjon frem til 15. september. Partene skriver i avtalen at «reglene om kjernetid i fleksitidsavtalen er i den pågående situasjonen ikke særlig praktisk, og partene er derfor enige om at kjernetiden settes ut av kraft i den foreliggende situasjonen. Dette gjelder for alle virksomheter i staten.»