Slik tok Kystverket i bruk DFØs nye e-læringskurs i fjernledelse

DFØs nye e-læringskurs i fjernledelse ble et viktig bidrag inn i en stor, digital samling for 40 ledere i Kystverket. Les om hvordan de brukte kurset, og bli inspirert til å ta det i bruk i din virksomhet.

Publisert: 17. Mar 2021, Sist endret: 02. des 2021

Kurset består av fem moduler og omfatter disse temaene:

 • arbeidsmiljø og fjernarbeid
 • medarbeiderrelasjoner
 • kommunikasjon i den digitale hverdagen
 • selvledelse
 • egenomsorg

Du kan ta enten alle modulene, eller den modulen som er mest relevant for deg.

Fjernledelse - e-læringskurs for ledere

Kystdirektør Einar Vik Arset ga HR-avdelingen i oppdrag å lage et program for utvikling av ledelse innen relevante områder i Kystverket. I Kystverket er det fjernledelse også utenom pandemi og strenge smittevernstiltak. Den første ledersamlingen i Kystverkets program for lederutvikling hadde fjernledelse som tema.

HR-avdelingen tok kontakt med DFØ, samtidig med at DFØ holdt på å ferdigstille sitt e-læringskurs i fjernledelse. Tre HR-medarbeidere jobbet deretter fram et program for samlingen på vegne av kystdirektøren.

E-læringskurset i fjernledelse består av fem moduler. Hver modul har en kort film om temaet i modulen med tilhørende oppfølgingsaktiviteter for lederne som tar kurset

Kart over organisasjon

Kystverket er organisert inn i fire virksomhetsområder som består av stab, avdelinger og seksjoner. I tillegg har de et driftsområde bestående av staber og fellestjenester.

Grafikk: Kystverket

Gjenbrukte og tilpasset kurset virksomheten

Samlingen foregikk på Teams, og var delt opp i to deler. Foredragene, gjennomgang av tematikk, oppgaver og oppsummering av diskusjoner foregikk i plenum, mens refleksjonsoppgavene ble gjort i såkalte «breakout rooms» på Teams.

Del 1 bestod av:

 • en kort velkomsthilsen av direktøren
 • to lengre foredrag i opptak (cirka. 20-25 min hver) fra DFØs webinar om fjernledelse fra desember 2020.

Del 2 bestod av:

 • en kort innledning av tematikken i den aktuelle modulen
 • filmen fra den aktuelle modulen (det er fem moduler i kurset og hver modulfilm tar ca. 5-6 min)
 • to refleksjonsoppgaver som lederne diskuterte i sine respektive ledergrupper (ca. 10-12 min)
 • oppsummering i plenum før de gikk videre til neste tema

Se programmet for ledersamlingen.

Bilde av kystdirektør Einar Vik Arset

Kystdirektør Einar Vik Arset ga HR-avdelingen i Kystverket i oppdrag å lage ledersamlingen.

Foto: Kystverket

Å bruke DFØ-kurs i en samling er effektivt

Kystverket forteller at det fungerte veldig bra å bruke innholdet fra kurset. De opplevde at de fikk godt utbytte av opplegget. Samlingen ble gjennomført på en effektiv måte, og det skapte nødvendig variasjon på programmet.

Tematikken traff både for de som har fjernledelse som en del av den normale arbeidshverdagen, og de som fjernleder nå på grunn av pandemien og hjemmekontorsituasjonen.

– Vi sitter igjen med et svært godt inntrykk. Dette var en effektiv måte å gjennomføre lederopplæring på, både kostnads- og ressursmessig. Vi er svært positive til å gjennomføre nye kurs igjen i virksomheten dersom DFØ utarbeider lignende opplegg innen andre relevante tema, sier HR-direktør Anne Gunn Mostad.

Å bli sett av sin leder er grunnleggende

– Det er viktig å ha kontakt med sine ansatte, og tilpasse oppfølgingen etter behovene hos den enkelte medarbeider og hos arbeidsgiver. Verdien av å bli sett av sin leder er grunnleggende for de fleste av oss. Det er også nødvendig å ta vare på og utvikle gode relasjoner med de ansatte, og å benytte seg av de mulighetene som ligger i digitale verktøy, sier kystdirektør Einar Vik Arset.

Tips til andre som planlegger slike samlinger

Kystverkets anbefalinger for å bruke e-læringskurset i fjernledelses inn i en ledersamling:

 • kombiner gjerne foredrag og gruppearbeid i ledergruppene
 • bruk oppgavene som ligger i modulene, men tilpass dem deres egen organisasjon og lag noen selv
 • send gjerne oppgavene til lederne i forkant av samlingen
 • sett av god tid til diskusjoner, 10-12 minutter per gruppearbeid er litt knapt
 • bruk gjerne gruppefunksjonaliteten i Teams

Brukertestet blant ulike typer fjernledere

For DFØ har samarbeidet med Kystverket vært veldig nyttig.

– Da Kystverket tok kontakt, holdt vi på å brukerteste kurset blant ledere som leder medarbeidere som sitter på hjemmekontor, sier Klaus Breivik, seniorrådgiver i DFØ og prosjektleder for utviklingen av e-læringskurset.

 – Vi delte det foreløpige innholdet i kurset med Kystverket for å sjekke om temaene vi tar opp treffer også de som fjernleder utenom krisesituasjoner. Det var en «vinn-vinn-situasjon». Det er verdifullt for oss å sjekke ut om vi treffer med innhold, beskrivelser, verktøy og oppgaver i en virksomhet som driver med fjernledelse -  pandemi eller ikke. Det ser ut som at vi treffer, poengterer Breivik.

  Hvordan bruke kurset i egen virksomhet?

  • Kurset kan brukes individuelt, tas i en ledergruppe, eller som en del av en større samling.
  • Opplæringsansvarlige i virksomheten tar kurset selv først, vurdere hvordan bruke kurset og om det eventuelt er noe som skal legges mer vekt på i deres eget opplegg.
  • Verktøyene som ligger i hver modul kan brukes som de er, men gjør de gjerne til deres egne, med egne relevante spørsmål. På den måten kan man koble kurset opp mot aktuelle problemstillinger i egen virksomhet, og diskutere dilemmaer i for eksempel ledermøter.