Nytt om lærlinger og pensjon

Fra 1. august 2021 er alle lærlinger og lærekandidater i staten medlemmer i  Statens pensjonskasse (SPK).

Publisert: 12. okt 2021, Sist endret: 14. okt 2021

At lærlinger og lærekandidater nå er blitt medlemmer i Statens pensjonskasse (SPK), gir dem de de samme rettighetene som andre medlemmer - med unntak av boliglån.  

Som statlig virksomhet må du melde inn og rapportere lærlinger til SPK. 

Hvordan du gjør dette kan du lese mer om på SPKs arbeidsgiverside (spk.no).  

REttigheter og goder lærlingene får som medlemmer i SPK  (spk.no)