Ofte stilte spørsmål om arbeids- og fleksitid

Kan jeg pålegge en ansatt å jobbe ut over ordinær arbeidstid og si at den ansatte må ta det som fleksitid?

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og hovedsammenslutningene ble enige om ny særavtale om fleksibel arbeidstid i staten i november i 2017.

Den nye avtalen er inngått som en prøveordning for perioden 1. januar 2018 - 30. juni 2019. Prøveordningen skal evalueres.

I forbindelse med avtalen har Difis veiledningstjeneste fått flere spørsmål rundt dette med arbeidstid, overtid og fleksitid. Og hva med deltidsansatte?

Avspasering i oppsigelsestiden

Jeg har en arbeidstaker som skal slutte. Kan personen forlage å få avspasert alle plusstimene sine i oppsigelsestiden?

Svar: Det er både arbeidstaker og arbeidsgivers ansvar for at pluss- og minustimer avvikles i oppsigelsestiden.

Pålegge å ta overtid ut i fleksitid?

Vi har en god del å gjøre på jobb. Kan jeg pålegge en medarbeider å ta ut overtiden som fleksitid?

Svar: Arbeidstaker kan ikke pålegges å arbeide fleksitid utover ordinær arbeidstid. Dersom en arbeidsgiver pålegger en arbeidstaker å arbeide utover ordinær arbeidstid, er dette overtidsarbeid etter fellesbestemmelsene § 13. Plusstid i fleksitid og overtidstimer skal holdes adskilt.

Avspasering for deltidsansatte

Jeg har en deltidsansatt som ønsker å avspasere timer. Hvordan regner jeg det?

Svar: Avtalen sier at deltidstilsatte kan ta ut antall avspaseringsdager forholdsmessig etter avtalt stillingsprosent. Forutsetningen er at du har jobbet inn timene, altså har plusstid. En 100 prosent stilling gir rett på 24 dager avspasering per kalenderår. 60 prosent stilling har da 14 dager som kan avspaseres per kalenderår.

 

Publisert: 19. Mar 2018, Sist endret: 20. aug 2018

Deldette