Norske arbeidstakere mener de har stor frihet i jobben

Kvinne som smiler

En internasjonal undersøkelse har målt hvor fornøyd medarbeidere i 33 land er med jobbhverdagen sin. Snart kommer også statens medarbeiderundersøkelse.

Publisert: 30. Mai 2018, Sist endret: 03. Feb 2019

Norge kommer svært godt ut av den internasjonale undersøkelsen Randstad Work Monitor, både når det gjelder hvor fornøyd vi er med jobben, og hvor stor kontroll vi synes vi har over egne jobboppgaver.

Danskene mest fornøyd med jobben

78 prosent av arbeidstakere i Norge, både offentlig sektor og privat, sier at de er svært fornøyd med egen jobb. 14 prosent sier de er midt på treet, verken spesielt fornøyd, men heller ikke misfornøyd. Og kun sju prosent sier de er direkte misfornøyd.

Mexico er imidlertid landet der folk er mest fornøyd med jobbene sine med 84 prosent som sier de er «svært fornøyd». Japan havner på bunn med 45 prosent «svært fornøyde».

Mest fornøyde arbeidstakere per januar 2018
LandSvært fornøydVerken fornøyd eller misfornøydIkke fornøyd
Norge78 prosent14 prosent7 prosent
Danmark81 prosent12 prosent7 prosent
Sverige74 prosent17 prosent 9 prosent
Mexico (topp)84 prosent10 prosent6 prosent
Japan (bunn)45 prosent31 prosent20 prosent

Danskene er enda mer fornøyd enn oss med 81 prosent, mens svenskene er mindre fornøyd med 74 prosent svært fornøyde arbeidstakere.

Norske deltakere har stor frihet

Nordiske, og norske deltakere, havner også høyt opp på andelen som føler de har stor selvstendighet når det gjelder å bestemme over sine arbeidsoppgaver, og hvordan de skal utføre dem.

I gjennomsnitt svarer 56 prosent av alle landene i undersøkelsen at sjefen forteller dem hva de skal gjøre. I Norge er dette tallet 45 prosent. I Malaysia, Tyrkia og Hong Kong oppgir over 70 prosent av de spurte arbeidstakerne at sjefen forteller dem hva de skal gjøre.

42 prosent av norske arbeidstakere sier at sjefen gir dem råd om hvordan de bør prioritere arbeidsoppgavene deres. 

Se utdrag fra undersøkelsen Randstad Work Monitor (danskhr.dk)

Statens medarbeiderundersøkelse i høst

Til høsten sendes Statens medarbeiderundersøkelse ut der et representativt utvalg på rundt 7000 ansatte i staten vil bli spurt om å delta. Medarbeiderundersøkelsen skal representere et utvalg i statlig sektor.

Undersøkelsen skal gi tilbakemelding på den statlige arbeidsgiverpolitikken, på hva som fungerer og hvor utfordringene ligger. Resultatene av undersøkelsen blir publisert på Difis rapport- og statistikksider.

Resultatene fra tidligere medarbeiderundersøkelser i staten (difi.no)

Statens medarbeiderundersøkelse må ikke forveksles med Avant, som Difi også tilbyr. Avant er en medarbeiderundersøkelse til bruk lokalt i virksomhetene.

Randstad Work Monitor gjennomføres i 33 land fire ganger i året. Tallene referert i denne artikkelen er fra januar 2018. Studien gjøres på nett blant ansatte mellom 18 og 65 år som er ansatt 24 timer eller mer i uka.

Deldette