Rus og AKAN

Å ha et rusproblem påvirker ikke bare den ansatte selv, men kan i enkelte tilfeller få betydning for arbeidsmiljøet i enheten eller avdelingen.

Publisert: 20. okt 2017, Sist endret: 01. sep 2021

For deg som leder kan den ansattes rusproblem føre til en krevende personalsak. Som i andre forhold som skaper misnøye på arbeidsplassen, er det viktig at du tidlig inviterer til en samtale med den det gjelder.

Mange ledere synes slike samtaler er dobbelt vanskelige fordi det å ta opp rus, som psykiske problemer, oppleves som å trå veldig nært på en kollega.

Ved stadig å utsette en slik samtale, risikerer du imidlertid at medarbeideren utvikler et enda større problem, og at saken vokser seg enda større. Det gjelder å handle heller tidlig enn senere.

AKAN hjelper ledere og medarbeidere til å forebygge og håndtere rus og avhengighet. Akan er en god instans å kontakte for råd og veiledning.

Akans sider om hvordan snakke om rus med en ansatt, kan du lese hvordan du kan gå frem om du er bekymret for en ansatt.

Her finner du også maler for kjøreregler og advarsler (akan.no)

Veileder i Akan-modellen (akan.no)

Deldette

Personalsaker - prosess

Hva gjør du om en medarbeider av ulike grunner ikke fungerer som forventet? Prosessen forteller deg hva du må huske på når du følger opp en personalsak.

Personalsaker - prosess