Administrativ ansettelse

En administrativ ansettelse trenger ikke lyses ut.

Publisert: 20. okt 2017, Sist endret: 22. Jan 2021

En administrativ ansettelse betyr at du som leder kan ansette en person for inntil seks måneder. I enkelte virksomheter gjelder dette ansettelser av inntil 12 måneders varighet når dette er tatt inn i virksomhetens  personalreglement (lovdata.no). 

Du trenger ikke å lyse ut administrative ansettelser. Det må imidlertid være et klart behov for å ha noen ansatt i en kort periode, eventuelt i en overgangsperiode og du må ha lovhjemmel for midlertidig ansettelse, jf statsansatteloven § 9, første ledd. Ordningen skal ikke benyttes som en generell adgang til å ansette midlertidig for å unngå faste ansettelser.

Administrative ansettelser kan foretas uten at ansettelsen følger reglene om innstilling og behandling i ansettelsesråd, jf statsansatteloven §§ 5 og 6

 

Deldette