Administrativ ansettelse

En administrativ ansettelse trenger ikke lyses ut.

Publisert: 20. okt 2017, Sist endret: 10. Jan 2019

En administrativ ansettelse betyr at du som leder kan ansette en person for inntil seks måneder når et uforutsett behov oppstår. I enkelte virksomheter gjelder dette opp i inntil 12 måneder når dette er tatt inn i virksomhetens  personalreglement (lovdata.no). 

Du trenger ikke å lyse ut administrative ansettelser. Det må imidlertid være et klart behov for å ha noen ansatt i en kort periode, eventuelt i en overgangsperiode. Ordningen skal ikke benyttes som en generell adgang til å ansette midlertidig for å unngå faste ansettelser.

Administrative ansettelser kan foretas uten at ansettelsen må avgjøres av et ansettelsesråd. En administrativ ansettelse hører under midlertidige ansettelser i staten.

 

Deldette