Positiv oppstart

Hvordan få frem det beste ved deg selv og de andre? Mye avgjøres i startgropen. En positiv oppstart påvirker prosessens videre arbeid.

Publisert: 18. nov 2018, Sist endret: 05. des 2018

Tre gode ting - til tre personer 

For mange er det utfordrende å sette ord på sine egne styrker. I denne øvelsen trener man både på å gi og ta imot positive tilbakemelding. Gjennom å hva som har vært bra og hva som skjer når vi er på vårt beste, skapes det en felles anerkjennende kultur i gruppen som kan ha ringvirkninger både på prosess og resultater. 

Hvordan: Hver enkelt deltaker skal fortelle om tre gode ting til tre forskjellige personer. Tre gode ting kan være noe deltakeren er stolt av, noe som har skjedd eller er oppnådd, eller det kan være en styrke deltakeren har oppdaget om seg selv i arbeidet som er gjort. Be deltakerne bruke gulvet og bevege seg rundt i rommet når de snakker med hverandre om sine tre gode ting. Hver deltaker skal ha fortalt sine gode ting til minst tre ulike personer før øvelsen avsluttes. Avslutningsvis kan du runde av med en samtale i plenum der deltakerne trekker frem 1-3 ting av det det beste de hørte. 

Beste siden sist

Beste siden sist fremhever det deltakerne synes har gått bra, skjedd eller fungert spesielt bra siden sist dere møttes. Gjennom å fortelle, henter deltakerne frem  positive følelselser og bidrar til å skape fremdrift i og motivasjon for den videre prosessen. 

Hvordan: Øvelsen kan enten gjøres i plenum eller i grupper der deltakerne deler sine historier med hverandre. Du som leder prosessen spør om ett av følgende spørsmål: 

Siden sist vi var samlet...

  • ...hva har gitt deg energi? 
  • ...hva er det beste som har skjedd deg? 
  • ...hva har gjort deg stolt? 
  • ...hva har du opplevd som har gitt deg tegn på at vi er på rett vei? 

La deltakerne få tid til å reflektere, skrive ned, og før de deler sine opplevelser og gode historier. Øvelsen kan avsluttes med at deltakerne skriver opp punkter på en flip-over eller tavle, om hva gruppen i fellesskap kan gjøre for at det samme skjer etter dette møtet.  

 

Deldette

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?
*