Etiske retningslinjer

Her kan du lese om de etiske retningslinjene for statstjenesten.

Publisert: 20. okt 2017, Sist endret: 05. Jan 2021

Etisk kvalitet på tjenesteyting og myndighetsutøvelse er en forutsetning for at innbyggerne skal ha tillit til statstjenesten. Målet med disse generelle etiske retningslinjene er at alle statsansatte skal være bevisste på dette.

De etiske retningslinjene skal være av overordnet karakter, og er ikke detaljerte regler. De er ment å være generelle rettesnorer som igjen krever refleksjon av den enkelte ansatte.

Ønsker du å oppdatere deg på etiske retningslinjer i statstjenesten, kan du ta nettkurset  i forvaltningsetikk, Etikk for Walter, på Læringsplattformen.

 

Deldette