Hovedavtalen (HA)

Intensjonen med hovedavtalen er å sikre et best mulig samarbeidsgrunnlag mellom arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden til det beste for virksomheten.

Publisert: 20. okt 2017, Sist endret: 17. aug 2021

Hovedavtalen er inngått mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og hovedsammenslutningene LO Stat, YS Stat, Unio og Akademikerne. 

I hovedavtalen er partene blitt enige om hvordan arbeidstakernes rett til medbestemmelse skal utøves i saker som berører arbeidstakernes arbeidssituasjon.

Hovedavtalen inneholder de grunnleggende spillereglene i arbeidslivet. Her finnes de generelle bestemmelsene om forhandlings- og samarbeidsforhold mellom arbeidsgivere og arbeidstakere.

Et av formålene med hovedavtalen er å sikre arbeidstakerne medbestemmelse på hvordan arbeidsplassen deres skal organiseres, og hvordan arbeidsmetodene skal utvikles.

Hovedavtalen spesifiserer hvem som skal samarbeide, hvilke saker de skal samarbeide om, og rammene for hvordan samarbeidet skal foregå.

Se hovedavtalen

 

 

 

 

Deldette

Aktuelt