IA-avtalen

Staten og hovudsamanslutningane skreiv under gjeldande IA-avtale 18. desember 2018.

Publisert: 20. okt 2017, Sist endra: 16. feb 2021

Avtalen gjeld frå 1. januar 2019 og ut 2022.

Avtalen gjeld alle verksemder i norsk arbeidsliv. Kommunal- og moderniseringsdepartementet er part i avtalen, og representerer arbeidsgjevarane i det statlege tariffområdet.

Målet for avtalen er å leggje til rette for at så mange som mogleg kan arbeide så mykje som mogleg, så lenge som mogleg.

Overordna inneheld avtalen konkrete mål knytt til sjukefråver og fråfall frå arbeidslivet.

IA-avtalen frå 2019-2022 (regjeringen.no)

 

Sharethis