IA-avtalen

Staten og hovudsamanslutningane skreiv under på ny IA-avtale 18. desember 2018.

Publisert: 20. okt 2017, Sist endra: 21. des 2018

Avtalen gjeld frå 1. januar 2019 og ut 2022.

Det nye med avtalen er at han gjeld alle verksemder i norsk arbeidsliv, og ikkje berre dei som tidlegare har underskrive IA-avtalen.

Avtalen skal overordna:

  • Redusere sjukefråværet med ti prosent samanlikna med gjennomsnittet for 2019
  • Redusere fråfallet i arbeidslivet

Avtalen inneheld fleire nye punkter:

IA-avtalen frå 2019-2022 (regjeringen.no)

Aktuelt for arbeidsgivere i staten:

Tidligere avtale:

IA-avtalen fra 2014-2018 (regjeringen.no)

Sharethis