Personalreglement

Eit personalreglement skal ha reglar for tilsetting i ei verksemd. Samstundes skal det seie noko om handlingsrommet i verksemda.

Publisert: 18. apr 2018, Sist endra: 06. jul 2021

Alle statlege verksemder skal ha eit personalreglement.

Personalreglementet skal avtalast mellom leiinga i verksemda og tenestemannsorganisasjonane som har forhandlingsrett etter tenestetvistlova.

Personalreglementet skal sørgje for at verksemda følger statstilsettelova. Personalreglementet handterer og handlingsrommet til verksemda i saker som handlar om tilsetting av arbeidstakarar.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har laga ein mal for personalreglement, og ei rettleiing til personalreglement. Rettleiinga fortel deg kva du må ha med, kva som er fornuftig å ha med og kva paragrafer i statstilsettelova som gjeld.

Rettleiing til personalreglement  (lovdata.no)

Lurer du på korleis du skal forme eit personalreglement, kan du lese våre ofte stilte spørsmål. 

 

Sharethis

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?
*