Personalreglement

Eit personalreglement skal ha reglar for tilsetting i ei verksemd. Samstundes skal det seie noko om handlingsrommet i verksemda.

Alle statlege verksemder skal ha eit personalreglement.

Personalreglementet skal avtalast mellom leiinga i verksemda og tenestemannsorganisasjonane som har forhandlingsrett etter tenestetvistlova.

Personalreglementet skal sørgje for at verksemda følger statstilsettelova. Personalreglementet handterer og handlingsrommet til verksemda i saker som handlar om tilsetting av arbeidstakarar.

Statstilsettelova inneheld fleire nye reglar for blant anna tilsetting i staten. Difor må alle statlege verksemder lage nye, eller revidere personalreglementane, innan 1. juli 2019.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har laga ein mal for personalreglement, og ei rettleiing til personalreglement. Rettleiinga fortel deg kva du må ha med, kva som er fornuftig å ha med og kva paragrafer i statstilsettelova som gjeld.

Rettleiing til personalreglement  (lovdata.no)

Lurer du på korleis du skal forme eit personalreglement, kan du lese våre ofte stilte spørsmål. 

 

Publisert: 18. apr 2018, Sist endra: 20. aug 2018

Sharethis

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?
*