Personalreglement

Eit personalreglement skal ha reglar for tilsetting i ei verksemd. Samstundes skal det seie noko om handlingsrommet i verksemda.

Alle statlege verksemder skal ha eit personalreglement.

Personalreglementet skal avtalast mellom leiinga i verksemda og tenestemannsorganisasjonane som har forhandlingsrett etter tenestetvistlova.

Personalreglementet skal sørgje for at verksemda følger statstilsettelova. Personalreglementet handterer og handlingsrommet til verksemda i saker som handlar om tilsetting av arbeidstakarar.

Statstilsettelova inneheld fleire nye reglar for blant anna tilsetting i staten. Difor må alle statlege verksemder lage nye, eller revidere personalreglementane, innan 1. juli 2019.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har laga ein mal for personalreglement, og ei rettleiing til personalreglement. Rettleiinga fortel deg kva du må ha med, kva som er fornuftig å ha med og kva paragrafer i statstilsettelova som gjeld.

Rettleiing til personalreglement  (lovdata.no)

Mal for personalreglement
Her kan du laste ned malen

Lurer du på korleis du skal forme eit personalreglement, kan du lese våre ofte stilte spørsmål. 

Ofte stilte spørsmål om personalreglement
Spørsmål til og svar fra rettleiingstenesta til Difi

 

Publisert: 18. apr 2018, Sist endra: 19. apr 2018

Sharethis

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?
*