Personopplysningsloven

Lov om behandling av personopplysninger utgjør den viktigste rettskilden for å sikre vern av personopplysninger.

Publisert: 20. okt 2017, Sist endret: 05. Jan 2021

Ny lov om behandling av personopplysniger trådte i i kraft 20. juli 2018. Loven gir generelle bestemmelser om behandling av opplysninger som direkte eller indirekte kan knyttes til en fysisk person.

Datatilsynet har samlet endel veiledning og informasjon knyttet til personvernregler på arbeidsplassen som også er relevant for statlige arbeidsgivere.

 

Deldette