Særavtaler

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) inngår en rekke sentrale avtaler med hovedsammenslutningene.

Publisert: 20. okt 2017, Sist endret: 25. Jan 2021

Særavtaler kan inngås der hvor hovedtariffavtalene i staten ikke direkte regulerer et spørsmål om lønns- og arbeidsvilkår og de uttrykkelig eller forutsetningsvis åpner for at de kan fravikes gjennom særskilte forhandlinger. Særavtaler som er inngått mellom de sentrale parter kan ikke fravikes med mindre dette er uttrykkelig fastsatt i særavtalen, eller KMD og hovedsammenslutningene er blitt enige om fravik. 

Liste over de viktigste særavtalene

Arbeidstid, ferie og permisjoner, lønn mv.

Kompetanseutvikling

Omstilling

Reiseavtaler mv.

 

Deldette

Aktuelt