Særavtaler

Her finner du en liste over diverse særavtaler i staten.

Liste over særavtaler

Arbeidstid, ferie og permisjoner, lønn mv.

Kompetanseutvikling

Omstilling

Reiseavtaler mv.

 

 

 

 

 

 

Publisert: 20. okt 2017, Sist endret: 19. Feb 2018

Deldette