Studenter i praksis - en veiledning for arbeidsgivere

Studenter i praksis bidrar til at virksomheten din får oppdatert fagkunnskap og at utdanningene blir mer arbeidsrelevante. Ved å ta imot studenter i praksis, profilerer du virksomheten som en attraktiv arbeidsplass for fremtidige søkere.

mennesker i samtale
 

Foto Universitetet i Bergen

På disse sidene får du råd om hvordan du som arbeidsgiver skal gå frem for å gi studenter praksis i en statlig virksomhet.

Hva er praksis?

Praksis defineres her som en studentaktiv læringsform der studenter for kortere eller lengre perioder er utplassert i en virksomhet som en integrert del av utdanningen.

Praksis som del av utdanningen kan være

  • obligatorisk/forskriftsfestet (typisk i profesjonsutdanninger)
  • del av et valgfritt emne
  • en mulig læringsform i et emne

For at et praksisopphold skal inngå som en del av en utdanning, må utdanningsinstitusjonen og praksissted på forhånd avklare og avtale rammer for gjennomføring av praksis.

Det finnes andre former for kontakt mellom arbeidsliv og utdanning, for eksempel oppgaveskriving eller betalt deltidsjobb for studenter, men det er ikke tema for denne veiledningen.