Arbeidsgivarrådet

Arbeidsgivarrådet i staten skal bidra til at arbeidsgivarpolitikken i større grad er basert på verksemdene sine behov og utfordringar.

Verksemdene i staten er ulike og mangfaldige. Arbeidsgivarrådet skal mellom anna styrke arbeidet med å rekruttere, utvikle og halde på gode medarbeidarar.

Arbeidsgivarrådet skal fremme interessene til statlege verksemder i utviklinga og gjennomføringa av arbeidsgivarpolitikken i staten, mellom anna ved å gi råd til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

I vedtektene går det fram at arbeidsgivarrådet skal bidra aktivt i utviklinga av den statlege arbeidsgivarpolitikken, mellom anna i

  • sentrale forhandlingar om lønns- og arbeidsvilkår
  • utforming av regelverk
  • prioriteringa av ulike arbeidspolitiske tiltak og satsingar.

Difi er sekretariat for arbeidsgivarrådet, som skal møtast minst fire gonger i året.

Desse er med

Arbeidsgivarrådet er sett saman av 15 toppleiarar i staten:

Mari Trommald: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (leiar)
Haakon Bruun-Hansen: Forsvaret (nestleiar)
Anne Myhrvold: Petroleumstilsynet
Hilde Singsaas: Direktoratet for økonomistyring
Rose-Marie Christiansen: Nasjonalt klageorgan for helsetenesta
Marianne Vollan: Kriminalomsorgsdirektoratet
Kjell Bernstrøm: Universitetet i Bergen
Atle Hamar: Lotteri- og stiftingstilsynet
Stein A. Ytterdahl: Fylkesmannen i Aust og Vest-Agder
Ellen Hambro: Miljødirektoratet
Leif Forsell: Landbruks- og matdepartementet
Liv Holmefjord: Fiskeridirektoratet
Per Sanderud: Noregs vassdrags- og energidirektorat
Kirsti Lovise Slotsvik: Kystverket
Jon Lomøy: NORAD

Fast vara: Gunn Elin Bjørneboe, Universitetet i Oslo

Vedtekter

Les mer om rådets oppgåver i vedtektene (regjeringen.no)

Publisert: 17. des 2017, Sist endra: 29. jan 2018

Sharethis

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?
*