Viktige lederkompetanser

Vi har spurt ledere i offentlig sektor, sett på strategiske føringer og lagt til grunn forskning på ledelse i vårt arbeid med å oppsummere hva som er god ledelse i offentlig sektor.