Inkluderingsdugnaden

Regjeringen har satt et mål om at fem prosent av alle nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. På disse sidene finner du råd, veiledning, verktøy og inspirasjon som ledere og HR i staten kan benytte i sitt arbeid med å nå målet.

Følg vår webinarrekke

Inkluderingspakke til statlige arbeidsgivere

Vi skal bistå statlige virksomheter i inkluderingsarbeidet, og har derfor utviklet en inkluderingspakke som inneholder 

Inkluderingsdugnaden er tema for fellesføringen i tildelingsbrevene for 2020

Fellesføringen pålegger virksomhetene å arbeide for å utvikle rutiner og arbeidsformer for å nå målet til inkluderingsdugnaden. Virksomhetene skal i årsrapporten gjøre rede for hvordan rekrutteringsarbeidet har vært innrettet for å nå målet om fem prosent, vurdere eget arbeid opp mot målet og omtale utfordringer og vellykkede tiltak.

Les mer om fellesføringen i rundskriv H-6/19.

Aktuelt

E-læringskurs i mangfoldsrekruttering kommer snart

Hvordan sikrer du at din rekrutteringsprosess er åpen for mangfold og hjelper deg til å se de relevante kvalifikasjonene hos kandidatene? Snart kan et nytt e-læringskurs gi deg nye perspektiver.

Nytt traineeprogram utlyses i 2020

Våren 2020 utlyses det et nytt traineeprogram i staten for personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Det er lurt å tenke på stillinger i virksomheten som kan være aktuelle allerede nå.

Hva er inkluderingsdugnaden?

Inkluderingsdugnaden er regjeringens satsing for å få flere i arbeid, og for å ta i bruk kompetansen og arbeidskraften til de som står utenfor arbeidslivet. Regjeringen har vedtatt at staten skal gå foran i dugnadsarbeidet. Målet er at minst 5% av de nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Kontakt