Inkluderingsdugnaden

Inkluderingsdugnaden har som mål at fem prosent av alle nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. På disse sidene finner du råd, veiledning, verktøy og inspirasjon som ledere og HR i staten kan benytte i sitt arbeid med å nå målet.

Følg vår webinarrekke

Inkluderingspakke til statlige arbeidsgivere

Vi skal bistå statlige virksomheter i inkluderingsarbeidet, og har derfor utviklet en inkluderingspakke som inneholder 

Inkluderingsdugnaden er tema for fellesføringen i tildelingsbrevene for 2021

Fellesføringen pålegger virksomhetene å arbeide for å utvikle rutiner og arbeidsformer for å nå målet til inkluderingsdugnaden. Virksomhetene skal i årsrapporten gjøre rede for hvordan rekrutteringsarbeidet har vært innrettet for å nå målet om fem prosent, vurdere eget arbeid opp mot målet og omtale utfordringer og vellykkede tiltak. Siden innholdet i fellesføringen om inkluderingsdugnaden er den samme for 2021 som for 2020, viser vi til rundskriv H-6/19.

Les mer om fellesføringen i rundskriv H-6/19.

Aktuelt

Hva er inkluderingsdugnaden?

Inkluderingsdugnaden er regjeringens satsing for å få flere i arbeid, og for å ta i bruk kompetansen og arbeidskraften til de som står utenfor arbeidslivet. Regjeringen har vedtatt at staten skal gå foran i dugnadsarbeidet. Målet er at minst 5% av de nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Kontakt