Ledelse

På disse sidene finner du hva som er god ledelse i staten, og verktøy for lederutvikling.

Aktuelt

Styring, organisering og ledelse på agendaen - bli med på webinar 10. juni

Vel møtt til nytt DFØ-webinar onsdag 10. juni. Denne gangen spør vi: Hvordan kan en felles strategi for departementene bidra til å løse de komplekse problemene som går på tvers av sektorgrenser og befinner seg i glippsonene mellom departementer? Hva er den riktige balansen mellom sektor- og på-tvers-politikk, og hva skal til for å komme fra gode intensjoner til faktisk effekt?