Hvordan lede i endring

Enhver endring byr på både utfordringer og muligheter. Utfordringene er lette å få øye på. Mulighetene krever både refleksjon over tidligere erfaring og utforskning av nye måter å gjøre ting på.

Publisert: 23. Mai 2018, Sist endret: 06. nov 2021

Under følger fem steg til hvordan du kan gripe an endringen du skal lede, både overfor deg selv og overfor medarbeiderne du skal lede gjennom prosessen.

 
 

Ta eierskap til endringen

Å ta eierskap innebærer å ta et aktivt standpunkt til endringen. Dette vil gjøre deg mer bevisst på hvordan du vil opptre som leder. Les mer om hvordan du kan jobbe med å ta eierskap til endringen.

Fortell dine medarbeidere hvorfor endringen skjer 

 
 

I en endringsprosess er god kommunikasjon en av lederens viktigste oppgaver. Les mer om hvordan du kommuniserer på en måte som sikrer forståelse og bidrar til engasjement.

 
 

Finn balansen mellom utvikling og stabilitet 

Å finne balansen i en endringsprosess handler ofte om å prioritere og sikre stabilitet for både deg og medarbeiderne. Les mer om hvordan du finner den gode balansen.

Snu motstand til motivasjon

 
 

All endring medfører usikkerhet som medarbeiderne reagerer ulikt på. Les mer om hvordan du kan skape trygge og gode rammer for endringen. 

 
 

Vær beredt på det som kan komme

Å være beredt innebærer å ligge i forkant og å løfte blikket. Medarbeiderne er en viktig del av dette arbeidet. Les mer om hvordan du kan gjøre dette til en grunnleggende innstilling.

 

Deldette

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?
*