Snu motstand til motivasjon

All endring medfører elementer av usikkerhet som vi som mennesker reagerer ulikt på. Hvordan kan du forstå og håndtere medarbeidernes ulike reaksjoner, og jobbe mer aktivt med å snu motstand til motivasjon?

Publisert: 23. Mai 2018, Sist endret: 11. Jan 2021

 

Ved å være åpen, ærlig og tilstede skaper du trygghet og forutsigbarhet gjennom endringsprosessen. Det gjør det lettere for medarbeiderne å ta eierskap til endringen, og enklere for deg som leder å stille krav som bidrar til at dere lykkes. 

Mange forbinder endring med motstand, men i all motstand ligger det også en kilde til eierskap og engasjement - om du som leder håndterer det på den rette måten.

Få mer kunnskap og lær av andre

Om å møte motstand - videoklipp fra Den vanskelige samtalen

Om å håndtere følelser og reaksjoner - videoklipp fra Den vanskelige samtalen

Dette er endringskurven - videoklipp fra Den vanskelige samtalen

Omstilling mellom styringsrett og medbestemmelse - direktør og hovedtillitsvalgt fra Lånekassen forteller. Video fra Endring til frokost

Praktiske verktøy 

Deldette