På disse sidene finner du hvordan du kommer i gang med en omstilling og hvordan du steg for steg går frem. Uavhengig av type omstilling er det noen fellestrekk som vanligvis gjelder.

Publisert: 20. okt 2017, Sist endret: 27. Apr 2021

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt råd til omstilling i det digitale heftet «Personalpolitikk ved omstillingsprosesser». Dette heftet bør du ha lest når du skal inn i en omstillingsprosess.

Kort fortalt: Dette er omstilling

Gode råd til deg som leder: 10 tips hvordan best lykkes med omstilling

Dette bør du vite om:

Roller og ansvar under omstilling

Intern og ekstern fortrinnsrett

Aktuelle lovverk og retningslinjer:

Hovedavtalen (HA)

Personalpolitikk ved omstilling (retningslinjer) (regjeringen.no)

Særavtale for virkemidler ved omstillinger i staten  (lovdata.no)

Særavtale om økonomiske vilkår ved endret tjenestested (lovdata.no)

DFØ jobber med flere måter din virksomhet kan effektivisere på.