Statens arbeidsgiverstrategi

Statens arbeidsgiverpolitikk skal bidra til at statlige virksomheter oppfyller sine samfunnsoppdrag, gjennom å rekruttere, utvikle og beholde kompetente medarbeidere.

Publisert: 20. okt 2017, Sist endret: 15. jun 2020

Den kortfattede strategien skal være en rettesnor for virksomhetsledere i staten. I tillegg skal alle som representerer arbeidsgivere ha nytte av strategien. Det vil være ledere med personalansvar og viktige støttespillere, som for eksempel HR-leder og -medarbeidere.

Strategiens virkeområde er det statlige tariffområdet, inkludert departementene med underliggende etater.

Den reviderte strategien har tre store hovedmål:

1. Endring og omstilling

Statlige virksomheter har høy endringskapasitet og gjennomfører gode omstillingsprosesser.

2. Kompetanse

Statlige virksomheter møter fremtidens kompetansebehov.

3. Tydelige arbeidsgivere

Statlige virksomheter har ledere som er kompetente og tydelige i arbeidsgiverrollen.

Arbeidsgiverpolitikken i praksis

Statsansatte arbeider på vegne av fellesskapet. Verdigrunnlaget for arbeidsgiverpolitikken er fire forvaltningsverdier:

  • demokrati,
  • rettsikkerhet,
  • faglig integritet
  • effektivitet

Der samfunnsoppdraget beskriver hvilke mål og resultater virksomhetene skal oppnå, stiller forvaltningsverdiene krav til hvordan de skal oppnås.

Fra forvaltningsverdiene utledes arbeidsgiverpolitiske verdier som åpenhet, brukerretting, effektivitet, utviklingsorientering, god ledelse og involvering av ansatte.

Deldette