Her har du tre steg til hvordan jobbe systematisk for å sikre at virksomheten har rett kompetanse til enhver tid.

Publisert: 05. Feb 2019, Sist endret: 14. Feb 2019

Å sikre morgendagens kompetansebehov handler om at du forstår hvordan endringer i samfunnet vil påvirke krav og behov til kompetanse i virksomheten.

Vårt tips er at du ikke bruker for store ressurser på å kartlegge dagens kompetansebeholdning, men at du jobber smidig slik at kompetansen til enhver tid er oppdatert i virksomheten. Årsaken er at endringer skjer så raskt at omfattende kartlegginger og analyser av kompetanse kan være utdatert før du har fått iverksatt tiltak.