Reise

Alle reiser i staten reguleres av særavtalene for reiser innenlands og utenlands.

Hvorfor skal virksomheten ha en reisepolicy?

De nye reiseavtalen gjelder med virkning fra 22. juni 2018 – 31. desember 2019.  Kommunal- og moderniseringsdepartementet opplyser at 2019-satsene vil gjelde i starten av 2020 så lenge forhandlingene mellom staten og partene pågår.

    Aktuelt

    Flytur i solnedgang

    Snart blir det avklaring på reiseavtalene

    Statens reiseavtaler skal i disse dager løses ved mekling i en særskilt nemnd. Hva de kommer frem til, vil ha stor betydning for arbeidsgivere både i staten og ellers.