Reise

Alle reiser i staten reguleres av særavtalene for reiser innenlands og utenlands.

Hvorfor skal virksomheten ha en reisepolicy?

Tvisten om statens reiseavtaler for innland og utland er blitt løst av en særskilt nemnd, og resultatet forelå 22. juni.

Nemndas kjennelse foreligger for:

  • Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands
  • Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost utenfor Norge

De nye reiseavtalen gjelder med virkning fra 22. juni 2018 – 31. desember 2019.

KMD (Kommunal- og moderniseringsdepartementet) har utarbeidet nye PMer som inneholder de nye reiseavtalene:

KMD jobber med kommentarer til avtalene.

Aktuelt

Flytur i solnedgang

Snart blir det avklaring på reiseavtalene

Statens reiseavtaler skal i disse dager løses ved mekling i en særskilt nemnd. Hva de kommer frem til, vil ha stor betydning for arbeidsgivere både i staten og ellers.