Reise

Alle reiser i staten reguleres av særavtalene for reiser innenlands og utenlands.

Hvorfor skal virksomheten ha en reisepolicy?

Siste nytt: 

Brudd i forhandlingene om statens reiseavtaler. Gjeldende satser videreføres inntil nye særavtaler foreligger.
Se personalmelding om brudd i forhandlingene om statens reiseavtaler

Staten sparer 43 prosent på felles reiseavtale
Les mer på Difi.no