Hindrer hovedavtalens form oss i å tenke fremover?

Fem mennesker debatterer

Er lederens ansvar for lite vektlagt i hovedavtalen? Legger dagens avtale opp til regelrytteri og hindrer omstilling? Arbeidsgiverrådet inviterte til debatt om hovedavtalen.

Publisert: 10. okt 2018, Sist endret: 08. nov 2018

Arbeidsgiverrådet avholdt debatt om medbestemmelse i endringens tid mandag 8. oktober på Litteraturhuset.

Salen var stappfull da statssekretær Paul Chaffey, LO Stat-leder Egil André Aas, Akademikerne stat-leder Anders Kvam, lederen for Arbeidsgiverrådet Mari Trommald og HR-sjef Manuel Ramin-Ommundsen inntok debattpodiet. Debatten ble ledet av Ukeavisen Ledelses sjefredaktør Magne Lerø.

Partene ønsker medbestemmelse

Bakgrunnen for debatten er at hovedavtalen skal reforhandles i løpet av 2019. Partene klargjorde raskt at ingen vil medbestemmelsen til livs.

Manuela Ramin-Ommundsen, som er HR-sjef i Miljødirektoratet, sa at hun imidletid opplever at hovedavtalen tilslører ansvarsfordelingen.

- Vi trenger et tett samarbeid med tillitsvalgte og organisasjonen for å få til en endring. Hovedavtalen snakker om samarbeid, men avtalen snakker ikke om lederens ansvar for å fatte beslutninger, sa hun.

Se hele debatten om medbestemmelse i endringens tid

- Omstillingstakten vil bare øke

Debatten viste blant annet at partene er uenige om hvorvidt dagens avtale er rigget for langsiktig tenkning og nødvendig innovasjon.

- Omstillingene i statlig sektor fremover kommer aldri til å gå så sakte som i dag. Det er uheldig hvis samarbeidet mellom partene i de enkelte virksomhetene blir veldig fokusert på reglene istedenfor på de langsiktige utfordringene,  som for eksempel hvordan vi skal sikre kompetansen til de ansatte videre, sa Trommald.

LO-leder Aas mener at dagens hovedavtale gir et godt grunnlag for innovasjon i virksomhetene, gitt at avtalen brukes rett. Aas utfordret arbeidsgiversiden til å komme med konkrete eksempler på tilfeller der hovedavtalen ikke fungerer etter hensikten.

Chaffey: Fire temaer peker seg ut

Statssekretær Paul Chaffey i Kommunal- og moderniseringsdepartementet ønsket seg en kunnskapsbasert debatt. Han mente fire temaer tegnet seg ut fra debatten på Litteraturhuset.

  • Aksen sentralt -lokalt. Hvor stort skal det lokale handlingsrommet være?
  • Arbeidsgivers styringsrett og medbestemmelse
  • Balansen mellom politiske beslutninger og virksomhetenes handlingsrom
  • Sentralstyrer vi for mye når det gjelder prosess?

Gi din tilbakemelding til Arbeidsgiverrådet

Arbeidsgiverrådet ønsker innspill på hvordan dagens avtale fungerer for statlige virksomheter. Rådet skal gi innspill til Kommunal- og moderniseringsdepartementet før reforhandling av ny hovedavtale og dine innspill vil være en del av rådets kunnskapsgrunnlag.

Vi lanserer tre diskusjonsnotater og håper at dere som HR-medarbeidere, ledere og tillitsvalgte vil gi tilbakemelding i løpet av høsten 2018. Diskutér dem gjerne i ledergruppa eller i samarbeidsmøtene (idf-møtene).

Diskusjonsnotatene finner du her

Bli med og påvirke hvordan morgendagens medbestemmelse skal se ut!

Deldette