Vi ønsker debatt om hovedavtalen

I 2019 skal partene ha sluttført forhandlingene om ny hovedavtale i staten. Grip muligheten til å diskutere dagens avtale, og gi Arbeidsgiverrådet nyttige tilbakemeldinger.

Publisert: 29. aug 2018, Sist endret: 08. okt 2018

Mari Trommald om hvorfor Arbeidsgiverrådet ønsker innspill

Hovedavtalen er den viktigste rammen for bedriftsdemokrati og medbestemmelse i staten, og derfor også et viktig dokument for Arbeidsgiverrådet. Samfunnet opplever store endringer, og det stilles krav til at virksomhetene møter disse behovene for omstilling. Det overordnede spørsmålet er om dagens hovedavtale er et hensiktsmessig verktøy for å møte disse utfordringene?

Sekretariatet i Arbeidsgiverrådet har utarbeidet tre diskusjonsnotater om hovedavtalen. Målet er å skape debatt ute i virksomhetene rundt sentrale emner innen medbestemmelse.

Hvorfor skal du bidra til dette?

Arbeidsgiverrådet skal gi råd til Kommunal- og moderniseringsdepartementet og ønsker å få et så godt kunnskapsgrunnlag som mulig før de gir sine råd. Det er dere ledere og HR ute i virksomhetene som vet hvor skoen trykker.

I det første notatet, som du finner nederst, diskuteres begrepet «likeverdige parter». Notat nummer to om om drøftinger og forhandlinger er nettopp lagt ut. Til hvert notat følger relevante spørsmål som kan brukes i diskusjonen. Diskutér gjerne i ledergruppa eller i samarbeidsmøtene med de tillitsvalgte.

Gi oss gjerne tilbakemeldinger i løpet av høsten. Dere kan gi tilbakemelding på ett notat eller flere. Neste og tredje notat kommer i november.

Fakta om Arbeidsgiverådet

Arbeidsgiverrådet er et kollektivt arbeidsgiverorgan som skal gi råd til Kommunal- og moderniseringsdepartementet og fremme virksomhetenes interesser i utviklingen og gjennomføringen av arbeidsgiverpolitikken i staten.

Arbeidsgiverrådet består av et representativt utvalg av virksomhetsledere i staten og har 15 faste medlemmer.

Sekretariatet for Arbeidsgiverrådet ligger i Difi Arbeidsgiverstøtte.

 

 

Deldette