Klart forbedringspotensial i statlige stillingsannonser

illustrasjon av rekruttering
Foto: INGImage

En nylig gjennomført brukertest viser at statlige stillingsannonser kan forbedres for å tiltrekke seg søkere med funksjonsnedsettelse.

Publisert: 26. Mar 2020, Sist endret: 26. Mar 2020

DFØ har nylig gjennomført en brukertest ved hjelp av NTBArkitekst som viser at statlige stillingsannonser kan forbedres.

Vi testet ti stillingsannonser fra statlige virksomheter blant tolv nyansatte i departementer og statlige virksomheter som har nedsatt funksjonsevne.

Formålet var å få innsikt i hvordan denne gruppen opplever statlige stillingsannonser, og hvordan DFØ kan bruke funnene til å forbedre veiledningen i hvordan skrive stillingsannonser som inkluderer.

Brukertesten viser at de nyansatte først og fremst er opptatte av hvordan tekstene formidler informasjon om arbeidsoppgaver, kvalifikasjonskrave og virksomheten.

Etterspør troverdige og realistiske utlysningstekster

Kandidatene er opptatt av at tekstene skal oppleves som troverdige og realistiske. De etterspør annonser med

 • realistiske krav til stillingene
 • konkret stillingsinformasjon i tittelen fremfor motiverende spørsmål
 • konkret informasjon om oppgaver
 • kvalifikasjonskrav og personlige egenskaper som oppleves logiske for stillingen
 • uttrykt bevissthet om virksomhetens rolle og oppdrag

Lite engasjerende med lange introer og vage formuleringer

Brukertesten viste at statlige utlysningstekster oppleves som trauste, standardiserte og relativt nøytrale. Samtidig sier informantene at standardtekst ikke nødvendigvis oppleves som negativt. De mener at det er verre når teksten ikke er gjennomarbeidet. De mener at:

 • Statlige virksomheter bruker for mye plass på å gi informasjon om virksomheten og stillingen, særlig innledningsvis.
 • Mange statlige arbeidsgivere legger vekten på lang arbeidserfaring uten å ha begrunnelse for det.
 • Vage, for omfattende eller for generelle arbeidsoppgaver motiverer ikke.
 • Listen med personlige egenskaper kan være overveldende og for generell.
 • Lange tekster med mye repetisjon tar for mye tid, spesielt hvis du bruker hjelpemidler for å lese teksten.

Fleksibilitet og åpenhet er motiverende

Flere av informantene savner at arbeidsgivere begrunner hvorfor mangfold og inkludering er bra, og hvordan ulik livserfaring, fagkombinasjoner og perspektiver kan gi verdi i virksomheten.

De etterlyser også en fremheving av tilrettelegging, og de fremhever fleksibilitet i arbeidstid og mulighet for justering av stillingsprosent som en viktig form for tilrettelegging for denne gruppen arbeidssøkere.

Å skille mellom må- og bør-krav gir også rom for at de ser seg selv som en potensiell søker.

Er i villrede om avkrysning i jobbportalene

Brukertesten viste at informantene erfarer at de sjelden får komme på intervju, og er i villrede om hvorvidt det lønner seg å krysse av i jobbportalen. De vet lite om hva det innebærer å krysse av for nedsatt funksjonsevne i jobbsøkerportalen, men de antar at det er negativt. Flere gjør det likevel, fordi det er ubehagelig å dukke opp på intervju med en synlig funksjonsnedsettelse og ikke ha informert om det på forhånd.

Det er ikke lov å spørre om diagnose under intervjuet, men det er lov å snakke om behov for tilrettelegging. I brukertesten kom det imidlertid frem at funksjonsnedsettelsen på en eller annen måte bør tas opp i intervjuet, slik at man får mulighet til å forklare og avdramatisere uten at det trenger å være et tema for hele intervjuet.

Brukertesten viser at jobbsøkere med nedsatt funksjonsevne har lav kunnskap om rettighetene sine og savner informasjon om disse tidlig i prosessen.

Anbefalinger for bedre utlysningstekster

 • Lag standardtekst for det som er standard
 • Gi konkret informasjon om arbeidsoppgavene og hvorfor mangfold er viktig for å løse dem
 • Balanser inkluderingsmål og kvalifikasjonskrav, slik at de ikke motsier hverandre
 • Vær bevisst på plassering, mengde tekst og tonen i teksten.

 

Om brukertesten

Brukertesten ble gjennomført av Margrethe Kilde Nes og Andrea Othilie Rognan i NTB Arkitekst. De intervjuet totalt 12 personer fordelt på to runder. Informantene ble rekruttert fra Traineeprogrammet i staten for personer med nedsatt funksjonsevne og høyere utdanning. De var både tidligere og nåværende traineer.

Opptak: Nes og Rognan presentere funnene fra brukertesten og høre deres anbefalinger om å hvordan skrive bedre utlysningstekster (YouTube.com).

Last ned deres ppt-presentasjon på seminaret der de presenterte funnene og anbefalingene (pdf).

Last ned hele rapporten Stillingsutlysninger