Hvilke tiltak og verktøy virker i arbeidet med inkludering?

Klarer du å se mulighetene i inkludering når du rekrutterer? Meld deg på webinar 29. april og få innblikk i verktøy og tiltak som fungerer.

Publisert: 21. Apr 2021, Sist endret: 22. Apr 2021

DFØ er en av fire bidragsytere til Arbeids- og sosialdepartementets pågående kampanje #semuligheter.

Semuligheter.no - på denne siden kan du lese mer om kampanjen og hvordan arbeidsgivere må jobbe mot at pandemien skaper mer utenforskap.

DFØ støtter arbeidsgivere i inkluderingsarbeid

DFØ har i oppdrag å støtte statlige arbeidsgivere i arbeidet med inkluderingsarbeidet. Det gjør vi blant annet ved å utvikle verktøy, gi råd og arrangere webinarer der vi setter inkludering og mangfold på agendaen.

I kampanjeperioden bidrar vi med et webinar 29. april der vi stiller spørsmålet om staten kan bli best i klassen på inkludering?

På webinaret vil vi gi deg innblikk i verktøy og tiltak som vi ser fungerer i inkluderingsarbeidet, og som kan bidra til at staten blir best i klassen. Du får også høre om hva lederne konkret kan gjøre i rekrutteringsprosessen for at de skal rekruttere mer mangfoldig. Vi vil også vise hvordan virksomhetene bør jobbe systematisk med inkluderingsarbeidet for å lykkes med å forankre og få til en varig endring.

Mer om programmet og påmelding

(Bruk nettleser Chrome eller Edge når du skal melde deg på)