Metoder for å involvere, utforske og prioritere

Hvordan få i gang hele gruppen til å jobbe med ideer, tankespinn og muligheter? Kreativitet dyrkes frem gjennom ulike metoder. Noen ganger må deltakerne settes i stand til å tenke stort og fritt, andre ganger tvinges til å fokusere og prioritere.