Rekruttering som inkluderer – seminarrekke

Difi held ei seminarrekke om rekruttering som inkluderer som ei del av støtta Difi gjer til arbeidsgjevarar i inkluderingsdugnaden. Her kan du sjå seminara og laste ned presentasjonane.

Publisert: 08. Mai 2019, Sist endra: 10. jan 2020

Seminarrekka om inkluderingsdugnaden er delt i fire delar. Delane utgjer til saman informasjon og verktøy du som arbeidsgjevar treng når du skal jobbe med inkluderingsdugnaden i di eiga verksemd.

Vi rår deg til å fylgje alle fire seminara, om du gjer det fysisk i Oslo eller gjennom strøyminga. Dei fleste seminara vil ha ei praktisk del. Denne delen kan diverre ikkje verte strøymt.

Seminar #1 - Rekruttering som inkluderer – 9. mai

Fyrste seminar tar for seg analyse av stillinga og reflekterer korleis du kan skrive ei god og inkluderande kunngjering, ikkje minst korleis du formar mangfaldserklæringa.

Sjå foredraga og last ned presentasjonane.

Seminar # 2 - Intervju og tilrettelegging som inkluderer – 5. juni. 

Kva kan du spørje om og korleis spør du? Kva må du tenkje på før den nytilsette startar på arbeidsplassen når det gjeld tilrettelegging. Kva slags erfaringar har jobbkandidatar og arbeidsgjevarar med både intervju og tilrettelegging.

Sjå foredraga og last ned presentasjonane

Seminar # 3 - Kva hemmar og fremmar mangfald? Drep mytane og sjå verdien – 25. september

Kva bevisste og ubevisste fordomar til mangfald har du i rekrutteringa og til arbeidsmiljøet? Kva er verdien av å ha medarbeidarar med ulik bakgrunn, livserfaringar, perspektiv og kompetanse? På vårt tredje seminar løfter vi fram korleis du kan bruke mangfald for at verksemda skal nå sitt mål.

Seminar # 4 - Når tall og tiltak går hånd i hånd. Uten gode tiltak, ingen gode tall - 27. november

Difi lanserer ei digital rettleiing i korleis rapportere på inkluderingsdugnaden. Forskarleiar Jon Rogstad ved Fafo snakkar om korleis du faktisk avgjer kven som blir dine nye medarbeidarar. Direktør Ingrid Ihme i Telenor Open Minds fortel om korleis dei jobbar med mangfald og kva slags resultat det har gitt.

Sjå foredraga

Andre nettstader til inspirasjon:

KS - innijobb.no

NHO - vi inkluderer

Sharethis

Aktuelt

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?
*