Rekruttering som inkluderer – seminarrekke

DFØ held ei seminarrekke om rekruttering som inkluderer som ei del av støtta DFØ gjer til arbeidsgjevarar i inkluderingsdugnaden. Her kan du sjå seminara og laste ned presentasjonane.

Publisert: 08. Mai 2019, Sist endra: 14. okt 2020

Meld deg på kommande webinar hausten 2020

Webinar 3. november Tiltrekk deg kompetansen du treng - skriv stillingsannonser som inkluderer

Seminar og webinar i 2020

Webinar #5 På jakt etter den best kvalifiserte kandidaten - inkluderende rekruttering med treffsikre seleksjonsmetoder - 14. oktober 2020

Webinar #4 Kvalifikasjonsprinsippet og inkluderingsdugnaden - kor trykker skoen i praksis? - 15. september 2020

Webinar #3 Rekruttering som inkluderer – Korleis gjere ei grundig jobbanalyse og skrive gode utlysningstekster? - 24. juni 2020

Webinar #2 Kvalifikasjonsprinsippet og inkluderingsdugnaden – motsetningar, eller to sider av same sak? -  11. juni 2020

Seminar #1 Rekruttering som inkluderer - bli betre på jobbanalyse og utlysningstekst - 5. mars 2020

Seminar i 2019

Seminar #1 - Rekruttering som inkluderer – 9. mai 2019

Fyrste seminar tar for seg analyse av stillinga og reflekterer korleis du kan skrive ei god og inkluderande kunngjering, ikkje minst korleis du formar mangfaldserklæringa.

Foredraga og opptak fra seminaret

Seminar # 2 - Intervju og tilrettelegging som inkluderer – 5. juni 2019

Kva kan du spørje om og korleis spør du? Kva må du tenkje på før den nytilsette startar på arbeidsplassen når det gjeld tilrettelegging. Kva slags erfaringar har jobbkandidatar og arbeidsgjevarar med både intervju og tilrettelegging.

Foredraga og opptaket frå seminaret

Seminar # 3 - Kva hemmar og fremmar mangfald? Drep mytane og sjå verdien – 25. september 2019

Kva bevisste og ubevisste fordomar til mangfald har du i rekrutteringa og til arbeidsmiljøet? Kva er verdien av å ha medarbeidarar med ulik bakgrunn, livserfaringar, perspektiv og kompetanse? På vårt tredje seminar løfter vi fram korleis du kan bruke mangfald for at verksemda skal nå sitt mål.

Seminar # 4 - Når tall og tiltak går hånd i hånd. Uten gode tiltak, ingen gode tall - 27. november 2019

Difi lanserer ei digital rettleiing i korleis rapportere på inkluderingsdugnaden. Forskarleiar Jon Rogstad ved Fafo snakkar om korleis du faktisk avgjer kven som blir dine nye medarbeidarar. Direktør Ingrid Ihme i Telenor Open Minds fortel om korleis dei jobbar med mangfald og kva slags resultat det har gitt.

Sjå foredraga

Andre nettstader til inspirasjon:

KS - innijobb.no

NHO - vi inkluderer

Sharethis

Aktuelt

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?
*