Til deg som ønsker å bli trainee

Har du nedsatt funksjonsevne og høyere utdanning? Da er du i målgruppen for traineeprogrammet i staten. Her kan du lese om hva traineeprogrammet kan tilby deg.

Publisert: 15. Apr 2019, Sist endret: 03. Apr 2020

Tittel inn her

På grunn av Korona-situasjonen vil invitasjonen og påmelding til Traineeprogrammet 2020-2021 bli forskjøvet. Følg med på våre nettsider og nyhetsbrev for nærmere informasjon.

Intervju med tidligere trainee Kristina J. Mersland

Les intervjuet:  - I mange utlysningstekster står det «relevant erfaring». Det har jeg nå

Traineeprogrammet i staten er rettet for deg som er jobbsøkende, og som har nedsatt funksjonsevne og høyere utdanning. 

Stillingene som utlyses er ordinære stillinger, og varigheten på de midlertidige stillingene varierer fra virksomhet til virksomhet. Det tas høyde for at du kan jobbe tilnærmet full stilling, gitt riktig tilrettelegging. 

Det er virksomhetene som mottar søknaden fra deg, og som utfører rekrutteringsprosessen. Dersom du blir ansatt som trainee følges virksomhetens rutiner for ansettelse, lønn og personalpolitikk. 

Positiv særbehandling

Traineeprogrammet gjennomføres i henhold til reglene om positiv særbehandling. Det betyr at traineestillingene lyses ut ekslusivt for personer med nedsatt funksjonsevne og høyere utdanning. 

Som søker til traineestillinger må du avgi dokumentasjon på at du er i målgruppen. Det er opp til virksomheten som utlyser stillingen hvordan dette gjøres. Du blir enten bedt om å krysse av for at du er i målgruppen i selve rekrutteringsverktøyet når du søker, eller du bes ettersende en signert egenerklæring. Kontakt virksomheten dersom du er i tvil på hvordan det skal gjøres. 

Virksomheten har rett til å spørre deg om tilretteleggingsbehov, men kan ikke rette spørsmål om din diagnose. 

Hvem kan søke på traineestillinger?

Det kommer nytt traineeprogram i 2020, men på grunn av korona-situasjonen er oppstartstidspunkt ikke fatsatt ennå

Følg med på våre nettsider og nyhetsbrev for nærmere informasjon.

Søkere til traineeprogrammet må ha nedsatt funksjonsevne og høyere utdanning, og være kvalifisert til å fylle en normal stilling i staten. Du skal kunne jobbe tilnærmet 100 prosent stilling, gitt riktig tilrettelegging på arbeidsplassen.

Nedsatt funksjonsevne defineres ofte som tap eller skade på en kroppsdel eller i en av kroppens funksjoner. Slik vi definerer nedsatt funksjonsevne i denne sammenhengen vil det omfatte fysiske og psykiske funksjoner.

  • Fysiske funksjoner er for eksempel bevegelses-, syns- eller hørselsfunksjon.
  • Med nedsatt psykisk funksjonsevne menes sykdommer og tilstander som regnes som psykiske lidelser.
  • Funksjonsnedsettelsen kan skyldes sykdom, skade eller være medfødt.

I statsansatteloven betyr nedsatt funksjonsevne at det trengs tilrettelegging på arbeidsplassen. Konkret forutsettes det at den nedsatte funksjonsevnen ikke viser til forbigående og/eller er bagatellmessige forhold som ikke påvirker funksjonen i nevneverdig grad.

Personer med manglende norske språkkunnskaper er ikke i målgruppen, da dette ikke anses som nedsatt funksjonsevne. 

 

Deldette

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?
*