Fortell hvorfor endringen skjer

God kommunikasjon er noe av det viktigste du gjør i enhver endringsprosess. Som leder må du både oversette beslutninger og forklare veivalg.

Publisert: 23. Mai 2018, Sist endret: 11. Jan 2021

 

Det å forklare «det store hvorfor» er ikke noe du gjør kun én gang. Fortellingen må gjentas og budskapet justeres ut fra hvor medarbeiderne er. Slik kan medarbeiderne også ta eierskap til endringen. 

Hvordan kommuniserer du på en måte som sikrer forståelse og bidrar til engasjement? Hva velger du å vektlegge når? Hvordan bygger du opp din din fortelling om endringen?

Få mer kunnskap og lær av andre

Kommunikasjon i vanskelige endringsprosesser - Folkehelseinstituttet forteller om sin prosess i Endring til frokost

Klart budskap - video fra Den vanskelige samtalen

Praktiske verktøy:

Deldette