Norsk Romsenter har 40 ansatte. Slik gjør de lønnsforhandlingene

Bilde av personalansvarlig Elin Heikvam i Norsk Romsenter
Foto: Norsk Romsenter

Hvordan jobber de små virksomhetene i forhold til de store med lønnsforhandlinger, er det noen forskjell? Vi tok en prat med personalansvarlig i Norsk Romsenter, Elin Stange Heikvam.

Publisert: 29. Apr 2019, Sist endret: 30. Apr 2019

I staten finnes virksomheter på under 50 ansatte til flere tusen ansatte.  Virksomhetene forholder seg til samme regelverk og samme hovedtariffavtaler.  I disse dager, under mellomoppgjøret, starter mange statlige virksomheter med å forberede de lokale lønnsforhandlingene.

Ønsker å sikre god lønnsutvikling

Norsk Romsenter er en liten virksomhet på 40 ansatte. De har lav turnover og med sine to ledernivåer har de få karrieremuligheter internt. Samtidig konkurrerer de både internasjonalt og med det private om kompetansen.

- De som jobber her må sikres en god lønnsutvikling selv om de ikke skifter jobb, sier Elin.

- Vi må ha en annen tilnærming til lønnsforhandlingene enn en stor arbeidsplass. Der har de spesialister, mens vi er få, vi er generalister og må «gjøre alt». Vi må likevel ha like høy standard som de store har, sier Elin Stange Heikvam til Arbeidsgiverportalen.

Godt forarbeid om lokal pott

- Det viktigste for oss i lønnsforhandlingene er å gjøre en grundig jobb med å avklare pottene på de ulike tariffområdene i forkant, og ha et godt samarbeid med de tillitsvalgte gjennom hele året, sier Elin.

Norsk Romsenter har en nedskrevet lønnspolitikk, men innrømmer at det er vanskelig å ha en politikk som er konkret nok når de er så få. Virksomheten innhenter relevant statistikk for å få et godt  sammenligningsgrunnlag.

- Vi har ett felles forberedende møte med alle organisasjonene, så forhandler vi separat innenfor de to tariffområdene. Vi har forsøker å ha forhandlingene så tett som mulig, slik at det skal være like vilkår for begge organisasjonene, sier Elin.

Norsk Romsenter er netto-budsjettert. Det betyr at de må ha økonomi til både den sentrale og lokale potten på budsjettet. De har ikke hatt egne interne føringer for lønnsforhandlingene, men har som mål å sikre riktig kompetanse i konkurranse med privat og internasjonalt arbeidsmarked.

Direktøren leder forhandlingene

Det er lederne som gjennomfører samtaler om lønn i forkant av forhandlingene, men det er direktøren som leder selve forhandlingene i Norsk Romsenter.

Det betyr at det er viktig for Elin å gi lederne opplæring og informasjon slik at de styrer forventningene til de ansatte på en god måte.

God informasjon i etterkant av oppgjøret er også viktig, og gis av avdelingsdirektørene foruten for det skriftlige brevet til de ansatte.

For Elin Stange Heikvam er det viktig å oppleves ryddig av organisasjonene, og ha et godt forhold til de tillitsvalgte gjennom hele året.

Elins fire gode tips til lønnsforhandlinger:

  1. Hold forhandlingene for de to tariffområdene så nært hverandre i tid som mulig
  2. Ha et godt og ryddig forhold til de tillitsvalgte gjennom hele året
  3. Gjennomfør forhandlingene formelt riktig – det gir tillit og trygghet
  4. Gi riktige forventninger til de ansatte gjennom lønnssamtalene

 

Deldette