Om lønnssystemet i staten

Lønnssystemet i staten er beskrevet i hovedtariffavtalene. Som leder bør du ha oversikt over hvilket handlingsrom du har.

Publisert: 20. okt 2017, Sist endret: 20. sep 2021

For ledere: Hva er ditt ansvar i lønnsforhandlinger?

Det er hovedsammenslutningene og Kommunal- og moderniseringsdepartementet som årlig forhandler tariffavtalene.

Det er to hovedtariffavtaler i staten som gir rammer for:

  • fastsetting av lønn ved ansettelser
  • lønnsendringer gjennom forhandlinger med lokale tillitsvalgte
  • variable tillegg og ulike ulempetillegg

Som arbeidsgiver må du forholde deg til begge hovedtariffavtalene, og skaffe deg oversikt over lønnsfastsettelse og  prosessen om årlige lokale lønnsforhandlinger.

Gjeldende for hovedtariffavtalen for 2020 - 2022 

Virkningstidspunktet er 16. september 2020 er for de  gjeldende hovedtariffavtalene. Avtakene gjelder til og med 30.april 2022,

Hovedtariffavtalene 2020-2022 (regjeringen.no)

Medlemskap i organisasjon binder for hele avtaleperioden. Ansatte, som har skiftet organisasjon som tilhører et annet tariffområde etter 16.september 2020, vil være omfattet av ny hovedtariffavtale for det forbundet vedkommende har meldt seg inn i når det er inngått ny hovedtariffavtale. Vanligvis utløper hovedtariffavtalene 30. april. 

De uorganiserte er ikke tariffbundet til noen organisasjon. Deres lønns- og arbeidsvilkår fastsettes etter LO-, Unio- og YS - avtalen (største bruker sentralt). Dersom de melder seg inn i en organisasjon, er de bundet til denne organisasjons avtale fra og med innmeldingsdag. Dette gjelder gjennom hele tariffperioden. 

Lurer du på mer rundt tariffbundethet:

Begge avtalene sier at ansatte skal innplasseres i en stillingskode. I tillegg vil enkelte stillingskoder være knyttet opp mot et system for automatisk lønnsopprykk knyttet til ansiennitet.

Lytt til podkast om den norske modellen

I skriftlig versjon
Hva er den norske modellen, og er den en suksess?  Ragnar Ihle Bøhn og Alexander Iversen diskutere og komme med synspunkter fra både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden (PDF).
What is the Norwegian model? And is it a sucess? Ragnar Ihle Bøhn and Alexander Iversen discuss (PDF)

Aktuelle lenker:

Om lønn i staten (regjeringen.no)

Om lønnssystemet i staten (Statens personalhåndbok)

Jobber du i HR? Da har vi laget en opplæring som du kan bruke og tilpasse i internopplæring av ledere i din virksomhet:

Deldette

Aktuelt

Bilde av Jan Petter Stenberg ved Norges miljø- og bioteknologiske universitet

- Forarbeidet til lokale lønnsforhandlinger er avgjørende

Hvordan skaper du én lønnspolitikk for 1700 ansatte, og gjennomfører lokale lønnsforhandlinger med sju fakulteter? Nøkkelen til gode forhandlinger ligger i forberedelsene, sier personal- og organisasjonsdirektør ved NMBU, Jan Petter Stenberg, i denne podkasten.