Om lønnssystemet i staten

Lønnssystemet i staten er beskrevet i hovedtariffavtalene. Som leder bør du ha oversikt over hvilket handlingsrom du har.

Det er hovedsammenslutningene og Kommunal- og moderniseringsdepartementet som årlig forhandler tariffavtalene.

Det er to hovedtariffavtaler i staten som gir rammer for:

  • fastsetting av lønn ved ansettelser
  • lønnsendringer gjennom forhandlinger med lokale tillitsvalgte
  • variable tillegg og ulike ulempetillegg

Som arbeidsgiver må du forholde deg til begge hovedtariffavtalene, og skaffe deg oversikt over lønnsfastsettelse og  prosessen om årlige lokale lønnsforhandlinger.

Prosess for årlige lokale lønnsforhandlinger
 

Begge avtalene sier at ansatte skal innplasseres i en stillingskode. Alle stillingskoder vil ha knyttet en minstelønn til seg. I tillegg vil enkelte stillingskoder være knyttet opp mot en lønnsramme som gir grunnlag for automatiske opprykk etter ansiennitet i stillingen.

Aktuelle lenker:

Om lønn i staten (regjeringen.no)

Om lønnssystemet i staten (Statens personalhåndbok)

Hva er den norske modellen, og er den en suksess?  Ragnar Ihle Bøhn og Alexander Iversen diskutere og komme med synspunkter fra både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden (PDF).

Publisert: 20. okt 2017, Sist endret: 29. des 2017

Deldette