Om lønnssystemet i staten

Lønnssystemet i staten er beskrevet i hovedtariffavtalene. Som leder bør du ha oversikt over hvilket handlingsrom du har.

Publisert: 20. okt 2017, Sist endret: 10. Jan 2019

Det er hovedsammenslutningene og Kommunal- og moderniseringsdepartementet som årlig forhandler tariffavtalene.

Det er to hovedtariffavtaler i staten som gir rammer for:

  • fastsetting av lønn ved ansettelser
  • lønnsendringer gjennom forhandlinger med lokale tillitsvalgte
  • variable tillegg og ulike ulempetillegg

Som arbeidsgiver må du forholde deg til begge hovedtariffavtalene, og skaffe deg oversikt over lønnsfastsettelse og  prosessen om årlige lokale lønnsforhandlinger.

Begge avtalene sier at ansatte skal innplasseres i en stillingskode. Alle stillingskoder vil ha knyttet en minstelønn til seg. I tillegg vil enkelte stillingskoder være knyttet opp mot en lønnsramme som gir grunnlag for automatiske opprykk etter ansiennitet i stillingen.

Lytt til podcast om den norske modellen

I skriftlig versjon
Hva er den norske modellen, og er den en suksess?  Ragnar Ihle Bøhn og Alexander Iversen diskutere og komme med synspunkter fra både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden (PDF).
What is the Norwegian model? And is it a sucess? Ragnar Ihle Bøhn and Alexander Iversen discuss (PDF)

Aktuelle lenker:

Om lønn i staten (regjeringen.no)

Om lønnssystemet i staten (Statens personalhåndbok)

Deldette

Artikkelliste