Slik gjør du gode forberedelser til de årlige lokale lønnsforhandlingene

Personer som forbereder en sak
Foto: Colourbox

Mellomoppgjøret er rett rundt hjørnet. Tariffoppgjøret mellom staten og hovedsammenslutningene starter 23. april med sikte på enighet innen utgangen av 30. april.

Publisert: 09. Apr 2019, Sist endret: 23. Apr 2019

Hva er et mellomoppgjør?

Ett mellomoppgjør betyr at det blir forhandlet om kroner og ører. Det blir ikke forhandlet om endringer i fellesbestemmelsene. I dette mellomoppgjøret står imidlertid pensjon på agendaen.

Vi vet ikke hva som blir resultatet av de sentrale forhandlingene, men det kan være lurt å forberede seg på at det til høsten blir avsatt midler for å forhandle lokalt. Du kan starte med å gå gjennom huskelisten under:

Gå gjennom den lokale lønnspolitikken

Alle virksomheter skal ha én skriftlig lokal lønnspolitikk. Hva en lønnspolitikk skal inneholde kan du lese mer om under:

Du finner også mer om lokal lønnspolitikk i vår oppdaterte ofte stilte spørsmål:

Hent fram evalueringen dere gjorde etter forhandlingene høsten 2018

Er det noe fra evalueringen dere gjorde etter forrige forhandlingsrunde som dere skal følge opp?

Kartlegge om det er spesielle utfordringer som må løses

Start en prosess i ledelse. Sammen med tillitsvalgte bør dere se om dere har spesielle utfordringer som dere må få løst gjennom lønnsforhandlinger.

Spørsmål kan være:

  • Er det grupper/kompetanse det har vært vanskelig å få rekruttert det siste året?
  • Har dere økt turnover innen spesielle typer kompetanse?

Behov for lønnsstatistikk

Er det behov for å utarbeide lønnsstatistikk for virksomheten? Trenger ledelsen statistikk for å vurdere hvor de vil prioritere eventuelle lønnsendringer?

Bør dere avklare med de tillitsvalgte hvilke statistikker som skal utarbeides allerede nå ? Gjør dere det er dere i forkant.

Hvem er omfattet av hvilke tariffavtaler?

Ta kontakt med de tillitsvalgte og minn dem på at de må følge opp medlemslistene sine for å ha klarlagt hvem som vil være omfattet av forhandlinger. 

Hovedregelen er at alle ansatte med lønn i det statlige tariffområdet, på virkningstidspunktet for de årlige lokale forhandlingene, omfattes av forhandlingene.  Uorganiserte som melder seg inn i en organisasjon, blir bundet av den hovedtariffavtalen som organisasjonen er tilsluttet fra og med innmeldingsdatoen.

Organiserte ansatte skal i hele tariffperioden (1.mai 2018 – 30.april 2020) følge tariffavtalen den enkelte var bundet av per 1.mai 2018

Det er ikke arbeidsgivers ansvar å ha orden på listene, men det kan skape uro på arbeidsplassen om det ikke er god orden på dette.

Informer og forbered lederne

Gå gjerne gjennom vår PPT om forberedelser for lederne i lønnsforhandlinger

Følg med på KMDs nettsider om forhandlingene

Kommunal og moderniseringsdepartementet legger ut informasjon rundt mellomoppgjøret når det er i gang.

23. april starter mellomoppgjøret i staten:

Statens personaldirektør om årets mellomoppgjør

 

Deldette