Personalsaker

Det er et lederansvar å følge opp alle medarbeidere. Noen ganger må atferd rettes opp. Når dialog og veiledning ikke bidrar til å at situasjonen endrer seg, har du som leder ansvar for å følge opp den enkelte på en mer systematisk måte.

Aktuelt

Den vanskelige samtalen - et e-læringskurs

Noen saker er små og raske å avklare. Andre saker er mer omfattende. Prosessen for oppfølgingen vil i hovedsak være den samme. Her finner du konkrete aktiviteter for hvert skritt i prosessen.